28
October

28 October


On the 32nd day, the enemy, who was forced to retreat after suffering heavy losses at the front, shelled the city of Barda from Smerch rocket launchers. The bombardment of a densely populated area became a great tragedy, as it killed 21 people and injured over 70. All people of Azerbaijan cried and mourned for Barda but did not break. Everybody waited for our Army to avenge the tragedy on the field of honour. The Commander-in-Chief tweeted the good news at the end of the day: We have liberated the villages of Birinji Aghali, Ikinji Aghali, Uchunju Aghali and Zarnali in Zangilan, Mandili in Fuzuli, Gazanzemi, Khanaghabulag, Chullu, Gushchular and Garaaghaj in Jabrayil and Giyasli, Abilja and Gilijan in Gubadli. There were only 12 days left until the enemy would kneel… 

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı əks-hücum əməliyyatında əldə etdiyi möhtəşəm qələbələr haqqında bundan sonra kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək. Amma indidən tam əminliklə deyə bilərik ki, cəbhə uğurlarımızın ən başlıca səbəbi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi idi.