10
October

10 October

Status-kvo deyilən məsələ yoxdur. Biz onu döyüş meydanında dəyişdirdik. Təmas xətti yoxdur, biz təmas xəttini yardıq. Bu, bizim tarixi qələbəmizdir!