BASDIĞIN YERLƏRİ TORPAQ DEYƏRƏK KEÇMƏ, TANI:

Ağdaban faciəsi

28 noyabr 2019 16:25:44